Vorming

Het Sociaal Fonds N° 202.01 voorziet ook premies voor werkgevers die opleidingen organiseren. Deze opleidingen moeten wel erkend zijn door het Sociaal Fonds. Het Sociaal Fonds biedt zo verschillende interessante opleidingen aan via de representatieve werkgeversorganisaties CLB (PMO cvba), Comeos en APLSIA.

Contact

Fonds voor bestaanszekerheid
voor de werkgevers en bedienden in de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven

Opgericht bij Koninklijk besluit
van 1 mei 2000

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02 212 26 32
info@sociaalfonds202-01.be