Contact

Het Sociaal Fonds 202.01 is bevoegd
voor de werkgevers en
de werknemers van de
ondernemingen uit het paritair
subcomité voor de middelgrote
levensmiddelenbedrijven

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02 212 26 32
info@sociaalfonds202-01.be