Premies voor de tewerkstelling van jongeren uit de ‘risicogroepen’

Het Fonds voorziet een éénmalige en forfaitaire tewerkstellingspremies bij de aanwerving van een jongere (<26 jaar): €2.500. Voor een deeltijds contract wordt de premie aangepast in functie van het aantal arbeidsuren.

lees verder

Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden

Je geniet als werkgever een premie van €75 per meer gewerkt uur als je het aantal arbeidsuren van een deeltijdse winkelbediende verhoogt.

lees verder