Over het Sociaal Fonds en het aanvragen van een premie

Wat is Sociaal Fonds N° 202.01?

Sociaal Fonds N° 202.01 is opgericht binnen het paritair subcomité 202.01 van de middelgrote levensmiddelenbedrijven. Het bestaat uit een secretariaat en een raad van bestuur met een vertegenwoordiging van de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

Wat doet Sociaal Fonds N° 202.01?

Het Sociaal Fonds N° 202.01 is er voor de bestaanszekerheid van de bedienden in de middelgrote levensmiddelenbedrijven. Concreet kun je bij het Sociaal Fonds N° 202.01 terecht voor het aanvragen van premies. Zo zijn tewerkstellingspremies voor werkgevers die jongere bedienden aantrekken (-26jaar), maar er zijn bijvoorbeeld ook premies voor werknemers die gebruik willen maken van kinderopvang. Bekijk alle soorten premies en voorwaarden op onze website

Wie kan er terecht bij Sociaal Fonds N° 202.01?

Zowel werkgevers als werknemers uit het paritair Comité 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven zijn welkom bij het Sociaal Fonds N° 202.01. Zolang ze maar deel uitmaken van het paritair subcomité 202.01.

Online uw aanvraag indienen

U kan ook een premie aanvraag online indienen en gebruik maken van de online registratieformulieren. Dat heeft verschillende voordelen. Zo wordt bij een geldige aanvraag een ontvangstbevestigingsnummer medegedeeld en hoeft u zich niet langer zorgen te maken of uw aanvraag wel goed toegekomen is. De verwerking van uw aanvraag via deze weg zal ook sneller en efficiënter kunnen gebeuren.

Hoe online uw aanvraag indienen?

U kan online een aanvraag indienen door op de 'Lees verder' knop te klikken bij de verschillende premies en vervolgens op 'online registratieformulier'.

Hier dient u achtereenvolgens alle relevante gegevens met betrekking tot uw aanvraag in te vullen.

Daarna zal u in een volgende stap gevraagd worden om de nodige bewijsstukken up te loaden. Nadat deze stappen succesvol doorlopen worden ontvangt u een ontvangstbevestigingsnummer.

Voor meer inlichtingen kun je dinsdag en donderdag van 13u tot 16u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Sociaal Fonds op het nummer 02 212 26 32 of per e-mail: info@sociaalfonds202-01.be